Læs mere info om vores dyr her: Naturkød

Kvæg på Buresødal
Vi har tre forskellige kødkvægsracer: Limousine, Angus og Galloway, som hver især har deres særlige fordele og egenskaber. Vi blander desuden racerne for at opnå sundere dyr.
I vækstsæsonen bidrager vores dyr med naturpleje på nogle store skovenge i lokalområdet, bla. for Naturstyrelsen.
Alt vores kvæg fodres udelukkende med græs og hø, fordi det er det sundeste og mest naturlige fodervalg til drøvtyggere.
Kødet fra vores dyr er det fineste og mest bæredygtige oksekød man kan opdrive.

Fårene
Gården har en lille flok LLeyn (økotexel) får, som primært er en kødrace. Vores får går ude hele året, på nær når de læmmer. Her må de på stald for at sikre lammene mod ræven. Fårene fodres udelukkende med græs eller hø. Alle vores får udfører naturpleje i sommerhalvåret.

Hønsene på gården
Vi har cirka 30 glade æglægningshøns af racen Isared. Hønsene bor i et mobilt hønsehus, med flytbar hønsegård. På den måde kan hønsene hele tiden få adgang til frisk græs, og det er forklaringen på, at vores æggeblommer har en særlig flot orange farve. Om vinteren supplerer vi græsset med grøntkål.

Opstaldning af Islandske heste
Gårdens dyrehold indbefatter også cirka 17 islandske heste, heraf 14 er opstaldede