Køer

Buresødal har tre forskellige kødkvægsracer: Limousine, Angus og Galloway, som hver især har deres særlige fordele og egenskaber. Vi blander desuden racerne for at opnå sundere dyr.
I vækstsæsonen bidrager vores dyr med naturpleje på nogle store skovenge i lokalområdet bla. for Naturstyrelsen.
Alt vores kvæg fodres udelukkende med græs og hø, fordi det er det sundeste og mest naturlige fodervalg til drøvtyggere.

Får

Gården har to forskellige fåreracer: Økotexel, som primært er en kødrace og Gotlandsk Pelsfår, der også anvendes til fine pels- og uldvarer. Vores får går ude hele året, på nær når de læmmer. Her må de på stald for at sikre lammene mod ræven.

Høns

Vi har 30 glade æglægningshøns af racen Isared. Hønsene bor i et mobilt hønsehus, med flytbar hønsegård. På den måde kan hønsene hele tiden få adgang til frisk græs, og det er forklaringen på, at vores æggeblommer har en særlig flot orange farve. Om vinteren supplerer vi græsset med grøntkål.

Heste

Gårdens dyrehold indbefatter også tre islandske heste, (med plads til flere, hvis du har én)