Græsfodring – det naturlige foder

Kvæg og får er skabt til at spise græs. Med deres helt unikke fordøjelse formår de at omsætte græs til både næringsrig gødning og fantastisk kød.
Drøvtyggere findes over alt på jordkloden. Hjorte, Elgsdyr, Giraffer, Antiloper, Gazeller, Geder, Får, Tamkvæg, Bison, Dådyr, Rådyr er alle kendetegnet ved at være drøvtyggere. Drøvtyggere er omdrejningspunktet i rigtig mange økosystemer og rigtig mange andre dyr, insekter og organismer er afhængige af samspillet med drøvtyggere.
I de seneste 100 år har fodringen af vores tamkvæg og får, desværre taget en uheldig drejning væk fra det oprindelige foder; græs.
På grund af billig fossil energi har det været muligt at dyrke og fodre med nye foder emner som f.eks. korn, proteinafgrøder, majs, roer mm. – Avlsarbejdet har i mange år understøttet denne udvikling. Det har betydet hurtigere tilvækst og færdigfedning af kvæget.
Som i så mange andre brancher har det i landbruget i mange år handlet om at optimere produktionen og maksimere afkastet. Den enkelte landmand har været nød til at indgå i den udvikling, for at kunne følge med den økonomiske udvikling med voksende udgifter og faldende afregningspriser på landbrugsprodukter.
Så i dag står vi i den situation at langt det meste kvæg i verden mestendels konsumerer korn, halm, kraftfoder, majs og kun i ringe grad græs. Det er simpelthen blevet for dyrt at fodre med græs og græsprodukter og som landmand kommer du hurtigere og billigere i mål med at minimere fodring med græs. Korn er et meget billigt foder og koster stort det samme som for 40 år siden. Det burde være meget dyrere, men er billigt at producere så længe vi har billig fossil energi.

Kødkvægs betydning i Danmark

Der er i alt cirka 85.000 kødkvægskøer i Danmark (år 2020). De producerer i alt hvad der årligt svarer til cirka 20.000 ton kød(okse/kalve) Kødet bliver både solgt i DK og solgt til eksport. Det meste okse og kalvekød i butikkerne kommer fra Malkekoproduktionen: Fra opfedede tyrekalve og udsætterkøer. Alt i alt spiser vi danskere cirka 84.000 ton oksekød/kalvekød om året (år 2019). I år 2018 blev der importeret cirka 85.000 ton oksekød/Kalvekød og vi eksporterede i samme år i alt cirka 79.000 ton.
Hvis man i dag stoppede med både eksport og import vil vi være nogenlunde selvforsynende med kød. Det svarer til at hver eneste dansker årligt konsumerer 14 kg okse eller kalvekød (tal fra år 2011-2013).
Find mere detaljerede oplysninger her: https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/oksekoed/statistik-okse–og-kalvekoed/tidligere-statistikker