Buresødal har været drevet økologisk siden 1998, og har alle årene været dyrket alsidigt med grøntsager, korn, græs og dyr.
Gården ligger omgivet af bakker og søer i et delvist fredet istidslandskab, fem minutters gang fra Buresøen.
Ud over vores egne marker, afgræsser vores dyr forskellige skovenge og naturarealer i lokalområdet.
Gården er ejet og drevet af Steen Bo Jensen og Mie Havemann


Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.
Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.