Buresødal har været drevet økologisk siden 1998, og har alle årene været dyrket alsidigt med grøntsager, korn, græs og dyr.
Gården ligger omgivet af bakker og søer i et delvist fredet istidslandskab, fem minutters gang fra Buresøen.
Ud over vores egne marker, afgræsser vores dyr forskellige skovenge og naturarealer i lokalområdet.
Gården er ejet og drevet af Steen Bo Jensen og Mie Havemann.


Klimavenligt kød fra Buresødal
Et særkende ved vores produktion er, at vi udelukkende har græsfodrede kvæg og får; – det vil sige ingen fodring med korn og kraftfoder, – kun fodring med græs eller hø. Desuden foregår dyrenes foder og græsoptagelse på vedvarende græs og naturarealer. Det bevirker at dyrene på vores gård ikke lægger beslag på agerjord, som kan bruges til frembringelse af vegetabilsk menneskeføde. Dyrenes afgræsning af naturarealerne er med til at forøge bindingen af C02 i jorden, idet græsning af vedvarende græsenge binder mere C02 end ugræssede enge.
Vi er enige I at vi alle skal begrænse forbruget af oksekød, men det vi bør have mere fokus på at oksekød i dag, produceres på mange forskellige måder og at vi fremadrettet ikke skal stoppe med at spise oksekød, men derimod spise oksekød som er bæredygtigt produceret og som belaster klimaet mindst muligt. Helt at afskaffe kvæg og drøvtyggere kan vi ikke. Det vil medføre store konsekvenser for biodiverisiteten og også betyde forringede muligheder for produktion af vegetabilsk kost fremadrettet. Det hele hænger sammen, – kunsten er at finde balancen.


Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.
Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.