Buresødal har været drevet økologisk siden 1998, og har alle årene været dyrket alsidigt med grøntsager, korn, græs og dyr.
Gården ligger omgivet af bakker og søer i et delvist fredet istidslandskab, fem minutters gang fra Buresøen.
Ud over vores egne marker, afgræsser vores dyr forskellige skovenge og naturarealer i lokalområdet.
Gården er ejet og drevet af Steen Bo Jensen og Mie Havemann.


Klimavenligt kød fra Buresødal
Et særkende ved vores landbrug er, at vi udelukkende fodrer vores kvæg og får med græsfoder; – det vil sige ingen fodring med korn og kraftfoder, – kun fodring med græs eller hø. Desuden afgræsser dyrene i sommerhalvåret på vedvarende græs og naturarealer. Det bevirker at dyrene på vores gård ikke lægger beslag på agerjord, som så bruges til at dyrke afgrøder til menneskeføde. Dyrenes afgræsning af naturarealerne er med til at forøge bindingen af C02 i jorden, idet græsning af vedvarende græsenge binder mere C02 end ugræssede enge.
Oksekød er en bæredygtig fødevare! Selvom det modsatte ellers er det fremherskende postulat. Det er korrekt at der bliver produceret alt for meget oksekød, globalt set. Alt for store arealer og skove bliver beslaglagt for at skabe foder til slagtekøer. Og det holder selvfølgelig ikke på den lange bane. Det vi bør have mere fokus på er at oksekød i dag, produceres på mange forskellige måder og at vi fremadrettet ikke skal stoppe med at spise oksekød. Derimod skal vi efterspørge og spise oksekød som er bæredygtigt produceret og som belaster klimaet mindst muligt.
Helt at afskaffe kvæg og drøvtyggere kan vi ikke. Det vil medføre alt store konsekvenser for biodiverisiteten og også betyde forringede muligheder for produktion af vegetabilsk kost fremadrettet. Utroligt mange organismer i naturen er afhængige af drøvtyggere. Det hele hænger sammen, – kunsten er at finde balancen.

Buresødal, efterår 2020

Til gården hører også en lille alsidig økologisk grøntsagsproduktion. Grøntsagerne kan købes i vores lille stalddørssalg på gården – Se her: Stalddørssalg.
Vi dyrker jordbær, ærter, kartofler, kål, rodfrugter, majs, græskar, salater, bønner og meget mere.

På markerne dyrker vi grynhavre, brødhvede, brødrug og konsumærter. Så vidt muligt afgrøder til menneske føde. Vi dyrker blandt andet korn til Kornby Mølle: Økomel


Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.
Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.